ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛО НА ПРЯМОМУ ЗВ’ЯЗКУ З ООН

4 жовтня 2018 року голова правління Держмолодьжитла Сергій Комнатний провів скайп-конференцію з Агатою Краузе, консультантомпрограми Організації об’єднаних націй з населених пунктів (ООН-Хабітат)іЄвропейської економічної комісіїООН (UNECE).

Темою спілкування стало обговорення поточного стану реалізації і забезпечення моніторингу Цілей сталого розвитку в Україні. А також ключові тенденції, я кі впливають на ринок житла в нашій державі. Голова правління Фонду є членом Міжвідомчої робочої групи з питань координації процесів реалізації і забезпечення моніторингу Цілей сталого розвитку. Держмолодьжитло в рамках виконання державних і місцевих житлових програм забезпечує імплементацію Цілі 11 – Сталий розвиток міст і населених пунктів, зокрема, завдання 11.1 – забезпечити доступність житла в частині розробки і впровадження доступних іпотечних кредитів, а саме: діє державна програма забезпечення молоді житлом, регіональні програми пільгового іпотечного кредитування.

Сергій Комнатний наголосив, що у Доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» зазначено, що інститут соціального чи тимчасового житла в нашій країні не сформований, а ринок орендного житла є нерозвиненим і непрозорим.

Учасники діалогу обговорили завдання, які слід виконати для підвищення доступності житла для українців:

- Удосконалити законодавство з метою розширення можливостей доступу громадян до гідного і доступного житла (прийняти новий Житловий кодекс України, модернізувати Концепцію державної житлової політики від 1995 року, розробити Закон України «Про стратегію державної житлової політики України на період до 2030 року», прийняти Закон України « Про орендні будинки», розробити нові соціальні та житлові програми з урахуванням передового міжнародного досвіду);

- Створити умови для фінансового забезпечення механізмів житлових програм;

- Сприяти співпраці з європейськими фінансовими інститутами з метою розробки та імплементації доступних кредитних програм для підтримки проектів із забезпечення житлом громадян України. Також ішлося про особливості, які найбільш виразно вплинули на ринок житла в Україні, тенденції у цій сфері та інші питання.