Доступність Волинського регіонального управління для осіб з інвалідністю

Приміщення Волинського регіонального управління Держмолодьжитла є доступним для людей з особливими потребами.

Для людей, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, забезпечено можливість без перешкод і сторонньої допомоги відвідати фахівця Волинського регіонального управління Держмолодьжитла і отримати необхідну консультацію.

Пандусом можуть користуватися не тільки маломобільні громадяни, але й батьки з дитячими візками.

Відповідні роботи проводяться Волинським регіональним управлінням Держмолодьжитла на виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року №913, в частині необхідності забезпечення фінансовою установою доступності приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.

Нагадаємо, базовим документом, який встановлює основи соціального захисту інвалідів у нашій країні і гарантує створення необхідних умов для забезпечення можливості вести повноцінний спосіб життя відповідно до індивідуальних потреб та інтересів, є Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Розділом 5 закону встановлено основні вимоги до створення безбар’єрного архітектурного середовища для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури.

Відповідно до ст. 26 цього Закону, органи державної влади, підприємства (об’єднання), установи й організації (незалежно від форм власності і господарювання) зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів до жилих, громадських і виробничих будинків, споруд, громадського транспорту для вільного пересування у населених пунктах.

Також в Україні діють понад 20 основоположних будівельних норм з питань проектування житлових та громадських будівель і споруд, які відповідають вимогам європейських стандартів щодо створення доступного та комфортного середовища життєдіяльності, адаптованого під потреби людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання при здійсненні будівельної, містобудівної та архітектурної діяльності.

Врахування вимог цих нормативних документів забезпечує створення доступних, безпечних і комфортних умов для цієї категорії населення.