Додаткова інформація на виконання вимог частини 1, 2 ст. 12 закону україни «про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Додаткова інформація на виконання вимог частини 1, 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Особа, яка надає фінансові послуги
Найменування Волинське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» 
Місцезнаходження 43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12
Контактний телефон +380332788499
Адреса електронної пошти особи

vl.03@molod-kredit.gov.ua

Відомості про державну реєстрацію Дата первинної реєстрації: 14.04.1997 р.
Код ЄДРПОУ 23253399
Останній запис про внесення змін до ЄДР: 02.03.2021 р.
№ справи 119800158421 
 Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків Зареєстрована як фінансова установа відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 05.12.2006 р. № 6488, реєстраційний номер 16101871, серія та номер свідоцтва ІК № 4, дата видачі свідоцтва 05.12.2006 р
Інформація щодо наявності права на надання фінансових послуг
1. До 26.01.2017 року – ліцензія на здійснення провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів
Серія та номер виданої ліцензії АЕ №199978
Рішення про видачу ліцензії від 26.03.2015 року №542
Дата початку дії ліцензії - 26.03.2015 року
Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 6.10.2016 року № 2528 ліцензію переоформлено на безстрокову
Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 року №163 постановлено переоформити ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
2. До 26.01.2017 року – ліцензія на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю
Серія та номер виданої ліцензії АЕ 199708
Рішення про видачу ліцензії від 25.04.2013 року №1377
Дата початку дії ліцензії - 25.04.2013 року
Інформація про переоформлення ліцензії:
Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.10.2016 року № 2548 ліцензію переоформлено на безстрокову;
Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 року № 162 постановлено актуалізувати в Державному реєстрі фінансових установ інформацію щодо діючої ліцензії на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, шляхом зміни її назви на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», у зв’язку зі зміною назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
На підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.07.2020 року № 341 ліцензія вважається переоформленою з ліцензії «на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю» на ліцензію «на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю».
Статус ліцензії - чинна
Посилання на дані про ліцензії Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву у комплексній інформаційній системі Національного банку України:
 
 
Посилання на дані про ліцензію Волинського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву у комплексній інформаційній системі Національного банку України:
 
Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

Національний банк України
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Адреса для прийому скарг споживачів фінансових послуг

43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена буд.12, каб. 76

 

Інформація про фінансову послугу
Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання 

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. З порядком та умовами надання фінансової послуги в залежності від програми можна ознайомитись у розділі «Житлові програми».

Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.  

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги (програми), наявні та можливі схеми кредитування* Інформація про фінансову послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат) 

 

1. Міська цільова програма "Житло для молоді" на 2018-2022 роки м. Володимир-Волинський

2. Міська цільова програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки м. Нововолинськ

3. Міська цільова програма "Житло для молоді на 2021 рік", м. Ковель

4. Соціально - економічна програма забезпечення молоді житлом у Волинській області на 2019-2023 роки

- Відсоткова ставка: для позичальників, які не мають дітей – 3% річних; позичальник, який має 1 дитину – звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має 2 дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом; позичальникові, який має 3 і більше дітей, погашається 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом.

- Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю (нормативна площа) та вартості будівництва (реконструкції) або придбання житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася у Волинській області відповідно до даних Мінрегіону https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing/tsinoutvorennya/ (розрахункова вартість).

- Розмір щоквартального платежу з погашення кредиту визначається шляхом ділення суми кредиту на кількість кварталів терміну погашення цього кредиту.

- Об’єкт кредитування - квартири у багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки та садиби, які продаються на вторинному ринку, за умови, що такі індивідуальні та багатоквартирні житлові будинки збудовано не більше ніж 20 чи реконструйовано не більше ніж 15 років тому, а також індивідуальні житлові будинки або квартири, які будуються (реконструюються);

- Період кредиту: до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку.

- Комісія: станом на 10.06.2021 – 1081,80 грн. у квартал (Протоколом від 19.06.2020 року затверджено щомісячна сума – 360,60 грн.).

- Страховка: * страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування – страховий тариф 0,2% від вартості предмета іпотеки (щорічно протягом строку дії кредитного договору). * страхування від нещасних випадків – страховий тариф 0,2% від суми кредиту (щорічно протягом строку дії кредитного договору). * Страхування відповідальності позичальника перед третіми особами (Держмолодьжитло) за несплату основної суми боргу за кредитом за умови порушення терміну прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта більш як на шість місяців – страховий тариф 4,4% від суми кредиту (одноразово).

- Схема погашення кредиту: ануїтет, класика

- Штраф за несплату щоквартального платежу: 150 грн. за несплату комісії.

- Пеня: в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення (якщо позичальник не звільняється від сплати пені відповідно до Положення та Законів України), але не більше ніж сума прострочених зобов’язань.

- Перший внесок в розмірі не менш як 6 відсотків вартості будівництва (реконструкції) та придбання житла. У разі перевищення нормативної площі та/або розрахункової вартості будівництва (реконструкції) та придбання житла, встановленої кредитним договором, позичальник сплачує за власний рахунок вартість будівництва (реконструкції) або придбання понаднормативної площі житла та/або різницю між фактичною вартістю житла і вартістю, встановленою кредитним договором, а також додаткові витрати на страхування.

- Послуги нотаріуса – від 5500,00 грн. (згідно тарифів послуг нотаріуса, обирається Позичальником самостійно).

- Послуги оцінювача - від 800,00 грн. (згідно тарифів за послуги оцінювача, обирається Позичальником самостійно).

- Послуги банку – 100 грн. за відкриття рахунку, 0,5% від суми платежу, але не менше ніж 30 грн. (станом на 10.06.2021, Укргазбанк).

- Податки і збори ( в тому числі збори на обов’язкове державне пенсійне страхування) – від 1 137,50 грн. (орієнтовний розмір платежу).

- Платежі за послуги державних реєстраторів – від 1200,00 (орієнтовний розмір платежу). З умовами програм можна ознайомитись в розділі «Житлові програми»

https://vl.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/pilhove-molodizhne-kredytuvannia

*Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.

Детальні умови надання фінансової послуги, загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, порядок визначення таких витрат повідомляється клієнту у проекті договору про надання фінансової послуги, та в залежності від обраного клієнтом виду фінансової послуги (програми). Детальну вартість фінансових послуг можна дізнатись, звернувшись до відповідального працівника регіонального управління. Отримана фізичною особою фінансова послуга не підлягає оподаткуванню.

 

Договір про надання фінансової послуги
Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг 

Клієнт має право відмовитись від договору про надання фінансових послуг в будь-який момент

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

 Строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору залежить від умов конкретної програми, всі програми містяться за посиланням

https://vl.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) Не застосовується 
Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій Договір може бути розірваний у випадках та у порядку встановленому чинним законодавством України. Для здійснення повного дострокового повернення кредиту позичальник повинен отримати від кредитора розрахунок суми, необхідної для повного дострокового повернення заборгованості на визначену дату. Така сума включає: несплачену суму основного боргу за кредитом, проценти за користування кредитом, нараховані до дати повного повернення кредиту, та інші суми, зобов’язання зі сплати яких виникли у позичальника відповідно до умов договору
Порядок внесення змін та доповнень до договору Внесення змін та доповнень до договору здійснюється шляхом укладення додаткових договорів
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою і не переглядається протягом усього терміну дії договору, крім випадків звільнення споживача від сплати відсотків, передбачених чинним законодавством

 

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг 
Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

Спори та скарги за договорами про надання фінансових послуг між споживачем та Волинським регіональним управлінням Держмолодьжитла вирішуються в позасудовому порядку, шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється в судовому порядку, встановленому чинним законодавством.

Щодо можливості та порядку позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг – Волинське регіональне управління Держмолодьжитла здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», перелік контактних даних Волинського регіонального управління Держмолодьжитла зазначено у розділі «Контакти».

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, зокрема розглядають звернення споживачів фінансових послуг.

Державне регулювання щодо діяльності Держмолодьжитла у сфері фінансових послуг здійснює Національний банк України:
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: https://bank.gov.ua/

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.  Гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства, не передбачено.